Disse Siet schall gau wegsmeten warrn, vun wegen dat dor blanken Unsinn binnen steiht oder de Siet dör Schuven oder Tohoopfögen vun Sieten nich mehr nödig is oder wieldat de Qualität vun dissen Artikel nich good noog is.

{{{1}}}