Vörlaag:Prettytable

Disse Vörlaag sorgt för ene schöne, eenheitliche Dorstellung vun Tabellen. Se warrt so insett:


{| {{prettytable}}
|-
! Spalt 1 || Spalt 2 || Spalt 3
|-
| Weert 1.1 || Weert 1.2 || Weert 1.3
|-
| Weert 2.1 || Weert 2.2 || Weert 2.3
|}

Dat süht denn so ut:

Spalt 1 Spalt 2 Spalt 3
Weert 1.1 Weert 1.2 Weert 1.3
Weert 2.1 Weert 2.2 Weert 2.3

Mit {{prettytable|right}} warrt de Tabell rechts an’n Rand vun de Siet sett.

Spalt 1 Spalt 2 Spalt 3
Weert 1.1 Weert 1.2 Weert 1.3
Weert 2.1 Weert 2.2 Weert 2.3