Noordamerika

Kuntinent von de Eer
Disse Artikel is man blots en Stubben. Du kannst Wikipedia helpen un em verbetern.

As Noordamerika deit in Europa tomehrst de noorden Deel vun den Eerdeel Amerika gellen, un daar höört de Lannen USA un Kanada to, faken ook de Karibik, af un an ook Middelamerika. In Noordamerika sülven deit „Noordamerika“ (ingelsch North America, fransch Amérique du Nord, spaansch América del Norte, gröönlandsch Amerika Avannarleq) as ′n Eerddeel gellen (apart vun Middelamerika un Süüdamerika), un na Noordamerika höört ook Mexiko mit to.

Middelamerika deit maal as ’n Deel vun Noordamerika, maal as ’n Deel vun Süüdamerika gellen. In Noordamerika un ook in Mexiko sülven deit Mexiko nich as middelamerikaansch gellen (obschoonst dat as latienamerikaansch gellen deit). Nä, Mexiko ward daar as ’n Deel vun Noordamerika ankäken.

Nu Gröönland (ehrmaals ′n däänsche Kolonie un denn ′n däänsche Provinz) to ′n egenstännig Land ward, ward dat nich mehr as ′n Anhangsel an Europa tellt. Nä, dat fangt nu an as ′n noordamerikaansch Land to gellen, wonääm dat geograafsch, kulturell un spraaklich ook mit tohöört. (Dat bedüüdt, dat mang de Europäers de Wikingers Noordamerika funnen harrn.)

Noordamerika liggt twüschen Atlantik un Pazifik up den noorden Deel vun de Eer. To Noorden liggt de Arktische Ozean un to Süden liggt de Golf vun Mexiko.